Möte


Vi får Kyrkans tidning när vår brevbärare behagar komma. Det är alltid lika spännande, brev från Sverige. Jag förstår vad Vilhelm Moberg skrev om.

Längst ner på första sidan av Kyrkans tidning finns en färgglad annons (är det vad jag tror, karameller?). Det är ärkebiskop Anders Wejryd som tittar vänligt på mig och vill att vi skall träffas, på intranätet… Jaha, vi behöver mötas oftare i Svenska kyrkan. Och det skall vi göra via ett datornät? Intranät dessutom, alltså ett lokalt nätverk som inte är för alla.

Det vilar något tragiskt över annonsen. Vad vill den säga mig? Att jag skall slå på datorn? Är det detta en kyrka kan erbjuda?

I en tid med brist, brist på mening, brist på förståelse av sitt liv, är det detta vi kan ge varandra? Ett intranät?

Det är idéfattigt. Mer än så: andefattigt. Det vilar något förtvivlat över detta.

En kyrka som inte vet hur hon skall ropa längre.
En kyrka som tappat bort sig som kyrka.
Andefattigt.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *