I detta tecken ska du segra

Idag är det Askonsdag och runt omkring mig ser jag människor med svarta kors på pannan de fått i mässan. Man gör ingenting för att torka bort det. Det får gärna synas att man varit i kyrkan. Kanske man kan likna det med att köpa en majblomma och sätta på jackan.

Det är rörande hur stark religionen fortfarande är här i Filippinerna men det är också lite dubbelt för mig som Lutheran med att det är något man visar upp.

Men så idag i en affär så sprang jag på en mamma till två av barnens skolkompisar. Vi känner inte varandra så väl men vi pratar och hejar alltid. Jag kan se att hon måste vara svårt sjuk. Hon är väldigt smal för att inte säga mager som man bara kan bli av sjukdom. Jag kan se att hon har svårt att röra kroppen. Antagligen har hon för lite muskler. Hon är dock genuint rar och hennes döttrar är så rara. När jag såg henne i affären med ett svart sotkors i pannan så var det gripande plötsligt fick sotkorset betydelse. Hon var som en bön hela hon.

I detta tecken ska du segra står det runt ett kors i min missionärsnål som jag fick när jag sändes ut. Min bön är att korset hon hade i sin panna idag ska få segra över sjukdomen och att hälsa och läkedom ska få segra så att hon får leva länge med sina döttrar. Må du segra i detta tecken. Amen

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *