One cross each

Crucifixion?
One cross each…

Det är Monty Pythons sketch vid korsfästelsen med fångar som står i led, väntar på sin dom och får vänliga instruktioner om att man bara får ta ett kors var…

Passionsveckan i Filippinerna är en vecka då man lever passionsberättelsen. Det finns t o m en tradition, om än inte så stor, att låta sig korsfästas under långfredagen.

Detta säger nu katolska biskopskonferensen nej till. Det är inte värdigt. Man kan bära kors under långfredagen, men att korsfästas är att gå för långt. Det har redan skett en gång och behövs inte göras om.

Men trots det finns det en tradition om att det man gör under veckan är något man kan tillgodogöra sig för de synder man har begått. Så det är många som deltar i alla processionerna. Man bär kors eller smyckar vagnar.

Men korsfästelse, nej tack.

Artikeln om biskoparnas uttalande kan du läsa här.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *