Sara kyrkoherde!

Då har Sara blivit installerad som kyrkoherde i Kinda pastorat den 16 okt 2022. Biskop Martin Modéus sista installation av kyrkoherde i detta stift. Fullsatt kyrka med god predikan, musik, körer och en god middag. Kort och gott en fest!