Snustorrt!

Nu är det helt obegripligt att landet höll på att dränkas för 6 mån sedan. 3 stora tyfoner höll på att knäcka norra Luzon fullständigt. Död och ofantlig skada på egendomar.

Nu är det tvärtom. Snustorrt. Dammarna i landet är på bottennivåer. Vattenkraftverken går inte längre vilket leder till elbrist framför allt i Mindanao.
Vatten rasoneras i vår stad och slås på under vissa delar på dygnet i olika områden. Vi har egen brunn men vi får bruka vattnet klokt – inget onödigt badande.

Det är faktiskt obegriplig dessa extremer mellan att drunkna och att torka ihjäl. Helt obegripligt.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *