Långfredag

Det finns en långfredag i alla människors liv. En tid av mörker. En tid av vanmakt och vrede. En tid av sorg. När allt går sönder. Ett kors. Maria var det så här du trodde det skulle sluta? Den där dagen då du var ensam hemma på eftermiddagen och ängeln kom på besök? Då du […]

One cross each

Crucifixion? One cross each… Det är Monty Pythons sketch vid korsfästelsen med fångar som står i led, väntar på sin dom och får vänliga instruktioner om att man bara får ta ett kors var… Passionsveckan i Filippinerna är en vecka då man lever passionsberättelsen. Det finns t o m en tradition, om än inte så […]