To tell the truth or not to tell

I vår stad har en rektor slagit larm. Det fuskas vid centrala prov på hennes skola. Lärarna “coachar” barnen för mycket under proven. När det gäller prov och tillhörande betyg är det en viktig sak i Filippinerna. Våra barn har haft regelbundna prov sedan 4 års ålder. Däremellan diagnostiska prov. Slutresultatet och viktas och var […]

Sanningen faller?

Det är inte lätt att vara president i Filippinerna. Särskilt om man vill något annat än att stötta sina närmsta vänner. Som t ex att försöka få klarhet. President Noynoy började storslaget med att sätta upp en sanningskommission för att få klarhet i vad som egentligen hände under den förra presidenten, Gloria Arroyos 10-åriga period […]