Graduation

Terminen börjar gå mot sitt slut här och det är dags för graduation. Det är något som firas stort och är egentligen två avslutningar. Den första är recognition day eller moving up day. Det är för de elever som inte graduerar d.v.s. avslutar ett stadium som ”Kindergarten”, ”Elementary” eller ”High school”. Höjdpunkten är utdelandet av awards, det vill säga medaljer för alla dem som har fått de högsta betygen.

Det är ingen överraskning vilka awards eleven får då man som förälder två dagar före får ett brev hem om vilka awards barnet kommer få. Det betyder att man kan undvika skammen och helt enkelt utebli om ens barn inte uppvisat tillräckliga studieresultat för medalj.

Den andra avslutningen är själva graduation. Då får avslutningseleverna gå in i akademiska kläder av amerikanskt snitt med hatt och toga (även Kindergarten) och under högtidliga former motta diplom från rektor och någon dignitär. Eleven med högst betyg kallas Valedictorian och får hedersuppdraget att hålla tal. Detta är en absolut höjdpunkt i en filippinsk familj.

Därefter följer även här awardsutdelande med mängder av medaljer. Traditionellt är det den stolta föräldern som dekorerar sitt barn med utmärkelsen inför den församlade skaran före det obligatoriska fotot. Det finns inget rättvisetänkande utan en del elever får 15 medaljer och andra får i bästa fall en i värsta fall ingen.

För en svensk känns allt mycket främmande för att inte säga motbjudande. Det verkar som hela utbildningen är till för att eleverna ska få medalj. Kunskapen i sig är inte så viktig. Utpekandet av barn också känns hårt. Vem som är duktig eller inte blir så synligt. Dessutom är det föräldrarna som är gladast. Barnen och ungdomarna blir utställningsföremål. Det är som att vara på en hundutställning.

Ofta får man av andra föräldrar höra vilka medaljer och utmärkelser barnen fått så vi får ju inte vara sämre. Vi är så stolta föräldrar till Johannes – most friendly, Judit – most independent och Samuel – best actor!

Posted in Uncategorized.

One Comment

  1. Pingback: asienblogg » Sommarlov!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *