Hjältinnan

Läser en artikel i en filippinsk dagstidning som har alla ingredienser en filippinsk berättelse bör ha.

1) Skönhet 2) Fattigdom 3) Välgörenhet 4) Familjerelationer

Det är en berättelse om en filippinsk skönhetsdrottning som nu har tjänat en hacka på sitt utseende och beslutar att skänka sin gamla mor ett bättre hus än det gamla sönderblåsta nipahut som stod vid stranden. Nu skall mamma få ett hus i betong.

Ingen särskild historia kan vi tycka. Men den är intressant för den innehåller alla de ideal som finns Filippinerna. Berättelsen är egentligen en hjältinneberättelse.


Skönhet är en tillgång i landet. Har man inget, men ett vackert utseende alltid en fördel. Fattigdom finns överallt men är ibland också ett återkommande tema i normbildningen, hur konstigt det än kan låta. En riktig filippinare har någon gång varit fattig. Välgörenhet, de rika som skänker till de fattiga är ett återkommande tema om de rikas ständigt ädla hjärta. Familjen, inga relationer är starkare än familjenbanden, särskilt till mamma. Den som inte skänker något till sin mamma är en hjärtlös sälle.

Så denna skönhetsdrottning har alla rätt i sin berättelse.

Eller så är hon ännu en bit i skapandet av den moderna filippinska hjältinnesagan:
en skönhet som godhjärtat skänker sin gamla mamma ett betonghus.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *