Sanningen skall göra er fria…

Den nytillträdde presidenten Noynoy Aquino tänker tillsätta en sanningskommission i landet. Den skall vara en motsvarighet till det som vi sett i Sydafrika och i andra länder. Den här kommisionen har ett något annorlunda uppdrag: den skall arbeta med att granska korruption och förskingring under tidigare år (läs under president Arroyo).

Initiativet är vällovligt och det lär inte vara någon brist på arbetsmaterial…


Däremot kommer alla som inte intresserade av detta att kämpa emot. Just nu mobiliserar alla Arroyo-anhängare för att denna kommission inte skall upppstå.

Den ifrågasätts på alla plan: mandatet, uppgiften, statusen av utslagen (bindande eller ej).

Och som vanligt när man är politiskt oenig saknar man institutioner för att hantera detta. Det är ett demokratiskt problem i landet: att inte kunna hantera politiska intressekonflikter. Alla större frågor hamnar förr eller senare i Högsta domstolen, vad nu de har med detta att göra.

Så är det. Alla politiska tvister hamnar alltid i Högsta domstolen som skall ”döma” i renodlade politiska frågor. När de väl har hamnat där kommer de aldrig därifrån…

Så frågan är om sanningen någonsin kommer fram och om någon kan bli fri med detta system.

Troligen inte.

Posted in Uncategorized.

One Comment

  1. Pingback: asienblogg » Sanningen faller?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *