I Asien är ingen jämlik

Hittade en udda bok om koreansk etikett. Har aldrig sett en sådan… så jag bläddrade i den.

Spännande. Det var en nedstigning i Asiatisk kultur som jag också upplever i Filippinerna.
Korea var ett feodalt samhälle ända till -45 men i praktiken ända fram till 60-talet. Det märks i språket. Ord för jämlik (fair) fanns inte förrän efter Koreakriget, 52. Det gick inte att vara jämlik i Korea innan. Det fanns inte ett ord för det.

Koreansk lagstiftning speglar detta förhållande. Den går i princip ut på att skydda rådande härskare och underlätta för makthavare. Lagstiftningen är ett verktyg för att skydda landet. Den enskildes rätt är minimal.


Att samhället är hierarkiskt ordnat märks också i språket hur man tilltalar varandra. Överordnade tilltalas överdrivet artigt. Släktningar och nära vänner har man ett nära språk med och de som står under en kan man i princip vara oförskämd med.

Man kan inte heller säga nej, precis som här. Det är en asiatisk förolämpning. Man flyr hellre. “Don’t you know the telephonenumber? Yes” är svaret. Jag vet inte telefonnumret…

Filippinerna är asiatiskt i tanken och kulturen. Hierarkin, obegriplig respekt för överordnade, den enskildes obefintliga rätt, viljan och plikten att offra sig för något högre och att inte kunna säga nej. Det går bara inte.

I Asien är ingen jämlik.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *