Kyrkan en plats för alla

Jag har på min Facebook från olika håll fått en länk från Aftonbladet  där diakoner,präster och pastorer uppmanar kyrkobesökare som traditionellt röstar borgligt att byta block och rösta på de rödgröna. Det får mig att tänka på en kyrka här i Filippinerna som heter Iglesia ni Cristo och är en sekt som håller stenhård kyrkotukt och där man följer ledaren blint. Överallt ser man deras kyrkor i stad och landsbygd som påminner om en bit Disneyland byggda i exakt samma stil. Denna kyrka har blivit en maktfaktor eftersom medlemmarna röstar precis som ledaren säger, det vill säga den politiker som betalar mest.

Detta är verkligen inte fallet  när det gäller debattinlägget i Aftonbladet igår men det finns en tendens att likrikta och skuldbelägga när man skriver: Tänk efter och pröva i ditt hjärta – är stöd till denna politik förenligt med att bejaka Jesus som sin mästare och vilja följa honom?

I kyrkan får vi vara olika och tycka olika. Ingen har monopol varken på sanningen eller Jesus. Alla ska känna sig välkomna till kyrkan och respekterade oavsett politisk åsikt, hudfärg, inkomst,  kön eller sexuell läggning. Det är inte lätt men det  är det bud Jesus har gett oss – att vi ska älska varandra såsom han har älskat oss. Det inkluderar även de som inte tycker som jag.

Därför tycker jag att det är bekymmersamt när kyrkans tjänare uppmanar sina kyrkobesökare att rösta på ett visst sätt. Den kristna gemenskapen står över den politiska tillhörigheten och i den gemenskapen får vi ge varandra frihet att rösta hur vi vill. Denna brokiga skara älskar jag att tillhöra som inte talar med en röst – utan många röster.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *