Enkelhet

Ibland förstår jag det enkla filippinska livet.

Som den här morgonen…

God morgon, helt enkelt…

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *